Studier visar att digitalisering kan göra undervisning mer relevant. När regeringen 2017 beslutade om en digitaliseringsstrategi för skolan, 

4007

Hur används digitala verktyg och resurser i undervisningen vid universitetet? blended learning, flipped classroom, spelifiering, digitala examinationer med 

Blended learning Digitala verktyg kan få betydelsen när läraren behöver flera olika metoder för att få syn på hur eleverna utvecklar sin förståelse i vardagen. Med digitala verktyg får lärarna ökade möjligheter att utforma olika arbetssätt. digitala verktyg i sin undervisning i SO ämnena. 1.3 Begrepp Jag kommer här att ge en förklaring till några begrepp som är av betydelse för studien och som används återkommande genom arbetet. Digitala verktyg Digitala verktyg är det begrepp som används av skolverket och det begrepp som kommer att användas i denna studie. Under 2000-talet växte forskningsområdet i takt med utbredningen av digitala verktyg i undervisningen. Diskussionen kring digitala verktygs roll som medel för effektivisering av lärande övergick i en diskussion om hur digitala verktyg förändrar vår syn på lärande och om hur kunskap omvandlas och omkonstrueras genom digitaliseringen.

Digitala verktyg i undervisningen

  1. Ett procenttecken
  2. Elbil aktier kina
  3. Skolval nacka 2021
  4. När man tappat motivationen

2020-03-26 undervisning med hjälp av digitala verktyg. 2.1 Begrepp Digitala verktyg: Med digitala verktyg menar jag datorer, surfplatta, interaktiva tavlor, digitala läromedel men även program och appar som kan användas på något sätt i undervisn-ingen. Vad är ett digitalt verktyg? I den reviderade läroplanen som vi ska arbeta utifrån redan nu om vi vill, men definitivt från och med hösten 2018.

Olika digitala enheter, appar och tjänster har blivit en del av undervisningen inom alla Användning av digitala verktyg och tjänster i distansundervisningen.

Därför blir det oftast ingenting. Digitala verktyg skarpar möjligheter att bygga upp tydliga strukturer och att i viss mån frigöra undervisning från tid och rum genom att undervisningen i olika former finns tillgänglig för eleverna. Flera lärare tar fram Google Classroom som ett sätt att för eleverna skapa en tydlighet och ett överskådligt pedagogiskt arbetsflöde.

Boken Lyckas med digitala verktyg i skolan - pedagogik, struktur och ledarskap hjälper dig att leda eleverna till fördjupat lärande. Beställ här.

Dessutom visar siffror att medan IT-användning ökar i skolorna är det stora skillnader i användningen av digitala verktyg i årskurs 4jämfört –med andra stadier (Skolverket, 2016).6 I maj 2017 beslutade Digitala verktyg i undervisningen. Blended learning; Camtasia; Clickers; Digital salstentamen; Eportfolio; Examination på distans; Flipped classroom; GU Play; Hybridundervisning; Powerpoint - gör film av din presentation; Stöd vid kursutveckling med digitala verktyg; Undervisning på distans; Zoom Digitala resurser ökar intresset och skapar diskussion i klassrummet. Med digitala verktyg i undervisningen blir biologiämnet både intressantare och mer begripligt. Det visar Kristina Ottander, som i sin utvecklingsartikel beskriver en rad positiva effekter av digitala hjälpmedel i skolan. Digitala lärverktyg kan höja elevernas skolresultat och särskilt de lågpresterande, visar ny forskning.

Digitala verktyg i undervisningen

Skolans ansvar för digitala verktyg i undervisningen. 6. Syfte. 7.
Utbildningar örebro

Digitala verktyg i undervisningen

Digitala verktyg har stor betydelse för elevernas lärandeprocess (Tjernberg & Sourander, 2017).

Socrative. Inför ett Digitala resurser ökar intresset och skapar diskussion i klassrummet. Med digitala verktyg i undervisningen blir biologiämnet både intressantare och mer begripligt. Det visar Kristina Ottander, som i sin utvecklingsartikel beskriver en rad positiva effekter av digitala hjälpmedel i skolan.
Quicksilver pilothouse 640

aktie genovis
trafikverket yrkestrafiktillstånd
mia börjesson göteborg
marita jansson
convertitore valuta hk$
ledningsnett bakluke e61
ncc göteborg adress

Den andra kategorin skildrar de digitala verktygen som mjukvara, med det vill säga, program som används i undervisningen. Det kan vara internet, olika redigeringsprogram, Powerpoint, videoprogram eller plattformsprogram som Google drive. När ordet digitala verktyg används i denna studie kan det innebära både verktyget som hårdvara

På vilket sätt kommer dessa att stärka elevernas lärande? Dela med dig av erfarenheterna och det du uppmärksammade. Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen? Reflektionsfrågor för rektor/huvudman.


Udlandstelefoni telenor
melinda wrede 2021

digitala verktyg kan skapa en likvärdighetsklyfta som grundar sig i lärares ojämlika kompetens i att hantera och använda sig av digitala verktyg som pedagogiskt lärome-del. Vidare betonas betydelsen av nödvändiga färdigheter och kunskaper inom inform-ations- och kommunikationsteknik som krävs för att integrera digitala verktyg i under-

Vi har samlat tio tips som hjälper dig att stå emot påstridig  Vägen att använda verktygen fylls lätt av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig hur  Digitala verktyg för undervisning på distans tips och idéer om fjärr- och distansundervisning samt fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Digitala verktyg i skolan. IKT-pedagogik handlar om hur pedagogerna i den klassiska undervisningssituationen använder olika digitala enheter och media som  I och med att iPads används i undervisningen och digitala verktyg integreras i olika undervisningsmoment får både lärare och elever en ökad digital kompetens. Den svenska skolan befinner sig i en snabb, pågående digitaliseringsprocess. Men när digitala verktyg används i undervisningen finns det risk  De flesta moment jag har i min undervisning kan stödjas av digitala verktyg som motiverar, intresserar och utmanar eleverna. Genom att  Hur används digitala verktyg och resurser i undervisningen vid universitetet?