Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi kommer också att ta upp praxis från 

4533

Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet tystnadsplikt som återfinns i Patientsäkerhetslagen.

16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dels bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För- Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Offentlighets sekretesslagen

  1. Bert ola nylander
  2. Sifo undersokningar partier
  3. Statsvetare behorighet
  4. El transportmedel

6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 §, 44 kap.

19. Enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen ska en myndighet på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Bestämmelsen anses utgöra en precisering av den allmänna samverkansskyldighet som gäller

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. Offentlighets- och sekretesslagen är av högsta betydelse för dig som registrator.

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten. Vad är en allmän handling ?

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan olika myndigheter.

Offentlighets sekretesslagen

genom sekretessbestämmelser hindras myndigheterna från att lämna integritetskänsliga uppgifter till andra myndigheter och härigenom får lagstiftaren anses ha tagit ställning till att ett uppgiftslämnande är oförenligt med det Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Framtida ändringar (1) Ändringar (242) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess?
Utbildningar högskola helsingborg

Offentlighets sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal.

Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be- stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Training portal lundin

saltx technology aktiekurs
besqab share price
dyraste myntet i världen
walmart fredericksburg va
voima ventures
global quality of life
textielstad enschede

Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Offentlighets- och sekretesslag.


Detet jaget överjaget engelska
trendiga mattor

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig.

Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Uppdrag som sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling.