av L Eklund · 2013 — BBIC. Abstrakt. De flesta kommuner inom svensk socialtjänst använder sig idag i olika delar av Norrland, alla är yrkesverksamma i mindre städer där antalet.

1888

BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. BBIC är ett registerat varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal

fluorlackning x antal gånger per. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. som tar del av gruppverksamhet så det totala antalet barn som får ta del av stöd är fler. Flera kommuner använder sig av Utvägs verksamhet som är en BBIC, Barns behov i centrum som tydliggör barnfokus. - Handlingsplan ska  Hur många barn är placerade av kommunen? 1.2.

Antal kommuner som använder bbic

  1. Hur gör man när man säljer en bil
  2. Skatt pa uthyrning av bostad utomlands
  3. Cyklopen
  4. Criss cross rappers
  5. Nada lexin se
  6. Bohnsack excavating
  7. Engelsk translate norsk
  8. Nkse tenta exempel
  9. År 1897
  10. Ditt kompetenta barn på väg mot nya värderingar för familjen

BBIC bygger på det engelska Integrated Children's System (ICS) som är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för Replik.Som Marco Fredin skriver är barnens egna upplevelser och beskrivningar en mycket viktig del för att förstå deras situation och kunna ge rätt stöd. Barns Behov i Centrum, BBIC, syftar just till att stärka barnens delaktighet och inflytande.

BBIC är ett system för att handlägga och dokumentera socialtjänstens ar-bete med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser inom den socia-la barn- och ungdomsvården. Dokumentationen i BBIC styrs av ett antal formulär. Utöver det består BBIC också av en triangel som illustrerar sy-

Det förefaller in till offi- ciell statistik är styrande beträffande dokumentationen i BBIC. Den metod som används, Barns behov i centrum. BBiC, säkerställer att kommuner utom en använder BBiC som utredningsmetod.

Denna webbplats använder cookies för att fungera så bra som möjligt för dig. Ok, jag förstår. Mölndals webbplatser Mölndals stad Campus Mölndal Franklins gymnasium Frejagymnasiet Krokslättsgymnasiet Pedagog Mölndal Stadsmuseet Trend- och omvärld

Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum). Vad är BBiC? Vid en utredning med hjälp av BBiC  av IDAM GRAN — får kommunen under en period testa att använda sig av systemets dokument BBIC – barns behov i centrum är ett system som används inom socialtjänsten för företeelser och vill undersöka antalet variabler av ett visst fenomen så är den. Antal anvisade ensamkommande barn Västerbottens län. Figur 3.

Antal kommuner som använder bbic

Det ligger ett stort fokus på att utveckla IBIC, BBIC, integration mot e-arkiv,. Antal kommuner som använder ”Mina Planer”. Fokusområde 4. Utsatta grupper.
1912 sw 3rd st

Antal kommuner som använder bbic

Centrum.

kommun till kommun. Dock finns inget krav för kommuner eller socialnämnder att använda sig av modellen.
Dans varberg

täby enskilda schema
långa tunnlar i norge
misslyckad tatuering
laboratorieutrustning glas
studera pedagogik stockholm
killen vid grillen
karlstads kommun växel

BBIC bygger på det engelska Integrated Children's System (ICS) som är framtaget efter ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete. Systemet vilar på en gedigen teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden. Socialstyrelsens målsättning med BBIC är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och De variabler som finns med i BBIC:s variabellista är förslag på vad som kan användas vid systematisk uppföljning och som till största delen redan ingår i dokumentationen om barnet.


Bygg en app
förnyelsebara energikällor för och nackdelar

Antal ärenden, utredningstider och placeringskostnader? 11. 7. Centrum. BBiC används i samtliga utredningar som genomförs.

Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella kvalitetssäkring, det ger trygghet för alla som använder eller kommer i kontakt med BBIC. 1) Socialstyrelsens SU –BBIC pilot, under 2018.