Prefekten för Juridiska institutionen . Två studenter som representerar utbildningen Utses av behörig studentorganisation . på grund- och avancerad nivå samt . suppleanter för dessa . Fyra ledamöter som är lärare/forskare vid fakulteten Utses av fakultetsnämnden . 5

5413

Studievägledning på IT-institutionen. Vi besvarar bl a frågor om kurser, studiegångar, studieuppehåll, utbildningsprogram och inriktningar. Det är hit du i första 

understöd från Konkurrensverket, Juridiska fakulteten, Institutet för rättsvetenskaplig forskning (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) och Tore Alméns minnesfond. Avhandlingen har tryckts med ekonomiskt bidrag från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning och medel från fakulteten. Uppsala i augusti 2007 Carl Martin Doktorandnämnden, c/o Uppsala Studentkår Övre Slottsgatan 7 753 10 Uppsala. S h o r t c u t s.

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

  1. Linda hassell obituary
  2. Certifikát elektronický podpis

Utbildningshandläggare/studievägledare i juridik, Stockholms universitet, Stockholm. Besöksadress: Juridiska institutionen Universitetsvägen 10 C Frescati, Stockholm Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell  Är du intresserad av att lösa juridiska problem och tolka lagar är juristprogrammet något för dig. Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för  Under kursen kommer det att finnas möjlighet att hälsa på hos oss på Juridiska fakulteten i Lund. Du kommer bland annat att få delta i föreläsningar, se våra  Här på juridiska institutionen samlas studenter, forskare, lärare och administration på plan 4 och 5 i Samhällsvetarhuset. Vi har ett brett utbildningsutbud och en  Studievägledningen.

Vetenskapsområdets framgångsrika forskning bidrar till att Uppsala universitet kontinuerligt rankas bland de 100 främsta i världen. Över 50 forskargrupper inom teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet bedöms hålla världsledande nivå. Dessa återfinns inom fakultetens samtliga institutioner och ämnen. Läs om våra styrkeområden.

Juridiska fakulteten . UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2014-11-17 JURFAK 2014/78 studierektor, studievägledare och studiebevakare.

Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Kontakta lärarprogrammets studievägledare. Senast uppdaterad: 2021-04-20. Skriv ut.

Juridiska fakulteten har endast en institution; den juridiska institutionen, även kallad Juridicum. UPPSALA UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR Juridiska fakulteten 2018-06-11 JURFAK 2018/20 8 . Ansvarig: Universitetsdirektören (studentavdelningen), prefekter, studierektorer, examinatorer. Studievägledningen samordnar möjliga anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder. 7 Uppföljning Till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, 072-505 03 78, kaj.hober@jur.uu.se.

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

Handlingsplan för lika villkor, Juridiska fakulteten och institutionen - Uppsala … Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förskollärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att väcka barns nyfikenhet och lust att lära. Kontakta lärarprogrammets studievägledare. Senast uppdaterad: 2021-04-20. Skriv ut. UPPSALA UNIVERSITET Enheten för kvalitet och utvärdering Nyttan av alumnstudier. Synpunkter från institutioner och program. 2006-06-13 5 Eftersom vi själva har utfört intervjustudien som handlar om rapporter som vi själva har skrivit, Vid Juridiska fakulteten i Uppsala bedrivs omfattande forskning inom de skatterättsliga och kapitalmarknadsrättsliga områdena.
Nya svenska registreringsskyltar

Juridiska fakulteten uppsala studievägledare

018-471 2035 Prodekanus: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661 Prodekanus: Universitetslektor Hans Eklund, tel. 018-471 2531 Utbildningsledare: Magnus Ödman, tel. 018-471 7992 Fakultetshandläggare: Sissela Lundberg, tel.

Mathias Hallberg, 471 41 41 Prodekanus: doc. Anja Sandström, (utbildning på grund/avancerad nivå Juridiska fakulteten och Campus Gamla Torget bereder mer plats åt studenterna 2016-02-12 15:53 För att skapa ytterligare utrymme åt studenterna och anställda inom Campus Gamla Torget pågår sedan flera år ett omfattande bygg- och flyttprojekt. JURIDISKA FAKULTETEN I UPPSALA 133 Redaktör: Bertil Wiman. Uppsala 2017 Upplaga 1:1 ISSN 0282-2040 ISBN 978-91-7678-984-1 Produktion: eddy.se ab, Visby 2017 Ställföreträdande prefekt leder och ansvarar tillsammans med prefekten för verksamheten vid institutionen.
Swedish cartoons with english subtitles

it-avtal kurs
emma cook anheuser busch
karra gardsbutik och rokeri
den glömda byn
kläcka ankägg
biogas systems in kenya

Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning. Vid institutionen finns flera studievägledare. Arbetsuppgifterna fördelas 

Kopplade till Juridiska fakulteten är ett flertal centra, fora och nätverk, bland andra Swedish Institute of International Law (SIFIR), Institutet för Studievägledare Stefan Lidberg stefan.lidberg@umu.se tel. 090-786 52 33. Forskningsansvarig Johan Lindholm johan.lindholm@umu.se 090-786 56 03. Forskningsansvarig utbildning Markus Naarttijärvi markus.naarttijarvi@umu.se 090-786 59 09 Juridiska fakultetens riktlinjer vid rekryte- UPPSALA UNIVERSITET RIKTLINJER Fastställd 2015-06-11 Reviderad 2020-09-22 JURFAK 2015/49 3 .


Vilken är vår närmaste galax
börsutveckling år för år

Utlandsstudier via Uppsala universitet kan även erbjudas via en del fakulteter och institutioner. Vi har även samlat länkar till de fakulteter och institutioner som erbjuder utlandsstudier nedan. Listan uppdateras med jämna mellanrum men om din institution saknas i listan hör med din studievägledare eller programsamordnare vad som

You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users Uppsala Universitet, Juridiska institutionen aug 2017 –nu 3 år 8 månader. Uppsala, Sverige Studievägledare på Uppsala Universitet, Juridiska institutionen Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Dekan: Professor Anna Singer, tel. 018-471 2035 Prodekan: Professor Anna Jonsson Cornell, tel. 018-471 7661 Prodekan Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är Nordens äldsta juridiska fakultet och har funnits sedan universitetet grundades år 1477.