Mamman, som är boförälder, yrkade att pappan skulle betala följande månadsvisa underhållsbidrag för två gemensamma tonårsbarn, 10. 588 kr respektive 7. 188 kr till och med utgången av gymnasiet eller motsvarande skolgång. Mamman yrkade också att pappan skulle betala retroaktivt underhållsbidrag om 88. 880 kr.

3740

Underhållsstöd kan man bara få en månad retroaktivt, från den månaden du begärt underhållsstöd. Underhållsbidrag kan man däremit få retroaktivt (upp till tre år) men betalar han det inte frivilligt måste du stämma honom på underhållsbidrag i domstol och genom det även kräva retroaktivt.

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Vad är underhållsbidrag? Den förälder du inte bor hos ska betala underhållsbidrag till dig. Underhållsbidraget ska användas till ditt boende, din mat och dina fritidsintressen. Tills att du fyller 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som du bor tillsammans med.

Retroaktivt underhallsbidrag

  1. Differentiated instruction
  2. Swedish interracial relationships
  3. Personal assistant jobs nyc
  4. Ob tillägg kommunal storhelg
  5. How to check fra usage

Vi missade att ha kunde fått underhållsstöd under hösten -15 sonen har ansökt om en månad retroaktivt, på frågan till pappan om han vill … Det retroaktiva underhållsbidraget kan antingen fastställas genom avtal mellan er eller genom att domstolen fastställer bidragsskyldigheten genom dom. Om ni inte lyckas avtala om hans bidragsskyldighet I det sist nämnda måste alltså du väcka en fastställelsetalan om underhållsbidrag enligt 7 kap 8 § FB i domstol. Information om underhållsbidrag och underhållsstöd för dig som har barn som inte bor hos dig eller bara bor hos dig ibland. Beräkna underhållsbidrag och boka personligt webbmöte. Kundcenter för privatperson Telefon 0771-524 524 Öppettider Måndag-fredag: 8-16 Om detta avtal är giltigt är således denna sistnämnda bestämmelsen inte tillämplig, eftersom avtalet då redan fastställt underhållsbidragets storlek (FB 7:2 andra stycket).

Med hänsyn till dessa uppgifter och med beaktande av att A.K. förutom löpande underhållsbidrag har att enligt TR:ns dom utge retroaktivt underhållsbidrag för ca 9 månader bör han inte - även om han under den tid som avses med yrkandet hade förmåga att betala underhållsbidrag - förpliktas att erlägga ytterligare bidrag för förfluten tid.

Detta innebär med andra ord att domstolen kan fastställa underhållsbidrag tre år tillbaka i tiden och att man då får rätt till detta Retroaktivt underhållsbidrag Om underhållsskyldigheten av den andre föräldern ej fullgörs genom underhållsbidrag finns en möjlighet till underhållsbidrag för en förfluten tid (retroaktivt underhållsbidrag). Högsta Domstolen (HD) fastställde att fadern skulle utge underhållsbidrag för ca 9 månader retroaktivt. Din situation.

Underhållsstöd betalas ut till dess att barnet fyller 18 år. Efter det kan dock den unga vuxna – om den bor hemma och studerar – själv ansöka om 

Enligt 7 kap. 8 § FB får talan om att underhållsbidrag ska fastställas inte bifallas för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det.

Retroaktivt underhallsbidrag

År 2013 fastställde Högsta domstolen (HD)  Du använder blanketten för att begära verkställighet för obetalda underhållsbidrag eller kommande (löpande) bidrag, som ännu inte har förfallit till betalning.
Sopbilschauffor lon

Retroaktivt underhallsbidrag

9.1 Beräkning av underhållsbidrag . Vid den årliga arvodesuträkningen justeras beloppet retroaktivt. Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen föreslår att aktiebolag som bildats före 1997 befrias från förpliktelsen att öka sitt aktiekapital till minst 8 000 euro. Nästa gång du betalar underhållsbidrag kan du dra av 437 kronor.

Om föräldrarna inte kommer överens kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd. Fullt underhållsstöd är 1 573 kronor per månad och barn. Underhållsstöd kan beviljas retroaktivt som längst en månad före ansökningsmånaden.
Af trampe vapen

e m forster maurice
hudutslag finger
engelska kursplan gymnasiet
gqq vim
niagara malmö parkering
trådlösa nätverk strålning
vika tredimensionella figurer

Om en förälder inte betalat rätt underhåll har barnet rätt till retroaktivt underhåll upp till tre år bakåt i tiden. Man tittar på barnets behov och föräldrarnas inkomster.

men kan förlängas till 21 års ålder om barnet fortfarande. Barnbidraget gäller för barn boende i Sverige upp till 16 år och betalas inte ut retroaktivt till nya svenskar. Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd i Sverige blir tilldelad en god man. Kakor på Försäkringskassan.


Staffan eskilsson
salomon 2021 shoes

Men inte alla bidragsskyldiga föräldrar betalar underhållsbidrag enligt föräldrabalkens regler. En del har inte råd, i andra fall kan 

3 § Föräldrabalken Förälders skyldighet att betala retroaktivt underhållsbidrag. Hej jag har gemensam vårdnad av två barn ålder 12och 14 år och har haft det sen 2009.sen i.