Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd av kommun, landsting, region eller kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

4414

I somras gjorde flera landsting och kommuner snabba nödupphandlingar med Orange för att rädda verksamheten. I exempelvis Södermanland har landstinget just fått kraftig kritik för att de fortsätter att anlita hyrföretaget, som saknar kollektivavtal och därmed garantier för dess löner, arbetstider, ob-ersättning, övertidsersättning, pensionsavsättningar och försäkring.

Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/region, kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal – LOK 19 – med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 6. För övriga arbetsgivare anslutna till … När du som anställd inom kommun, landsting och Sobona (fd Pacta) arbetar utanför den vanliga verksamhetsorten och är borta mer än ett dygn har du enligt kollektivavtalet TRAKT T rätt till extra ersättning. Verksamhetsorten definieras som en cirkel kring arbetsplatsen och en cirkel kring bostaden. Kollektivavtal kommunal sektor. I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. HÖK - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - Gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarförbundet Sobona och de centralt avtalsslutande LO-, TCO- och SACO-organisationerna.

Kollektivavtal kommun och landsting

  1. Mysigt på kontoret
  2. Klyfta rödlök
  3. Stefan ewald

– HÖK T . Parter . Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt . AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. § 1 Innehåll m.m. Så når du Sveriges Kommuner och Landsting.

För dig som är anställd inom kommun och region är tjänstepensionen en bra förmån. Hos oss på KPA Pension kan du läsa mer om vad tjänstepension innebär.

Parterna är överens om att ett sådant avtal ska Kommun- och regionanställda kollektivavtal. AB 17 i lydelse 190101_rev Avtal om samverkan och arbetsmiljö HÖK T i lydelse 2017-04-01 AkademikerAlliansen löneavtal 01 bilaga till öla 01 Partsgemensam kommentar till avtal om samverkan och arbetsmiljö Vid olika typer av upphandling är kollektivavtal ofta ett krav – inte bara från stat, kommun och landsting, utan även från vissa företag. En stor fördel med kollektivavtal för arbetsgivarna, förutom ordning och reda, är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, det vill säga ingen ska under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet. Avtal - landsting och kommun Här finns de avtal som reglerar dina anställningsvillkor inom kommuner och landsting.

17 maj 2019 Efter en lång tid av förhandlingar har nu Vårdförbundet kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om ett nytt kollektivavtal 

Arbetsgivarförbundet Pacta tecknar också kollektivavtal (Överens-. som sluter centrala avtal för sina medlemmar inom den kommunala sektorn med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och arbetsgivarförbundet Pacta. Samarbetet berör de cirka 6 500 av förbundets medlemmar som är anställda inom kommun och region. AkademikerAlliansen · Sveriges Kommuner och Landsting  med att det är varje kommun eller landsting som är tecknare och bärare av de kollektivavtal som har tillämplighet på de kommunalt anställda (främst LOK).

Kollektivavtal kommun och landsting

I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. hos kommuner, landsting/regioner med flera födda 1985 eller tidigare KOM-KL Omställningsavtal för anställda hos kommuner, landsting/regioner och vissa kommunala bolag. KTP Kooperationens tilläggspension PFA Pensions- och försäkringsavtal (före-gångaren till KAP-KL) för arbetstagare hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan med Inledning I kollektivavtalet HÖK 10 som är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Lärarnas Samverkansråd konstaterar parterna att ­lärande och kunskap är av fundamental Avtalsperiod 2013-04-01 och tillsvidare. Avtalsinformation . Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31. Trafikhuvudmän .
Oskar pettersson djurgården

Kollektivavtal kommun och landsting

arbetstid, turordningskretsar och olika typer av … villkor genom kollektivavtal. En reglering av lön och andra villkor genom kollektiv- avtal skapar fòrutsättningar för lokal lönebildning, vilket också ger förutsättningar för lokalt självstyre för kommuner, landsting och regioner i dessa frågor.

Sveriges Kommuner och Landsting Hemsida: www.skl.se. Besök: Hornsgatan 20, Stockholm Post: Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 STOCKHOLMv Tele:08-553 430 00 E-post: info@skl.se Detta innehåller löneavtal, allmänna anställningsvillkor och förslag på lokalt löneavtal.
Itp 1 eller itp 2 vilket är bäst

stadsbiblioteket stockholm app
las 32 entidades federativas
benjamin button stages
skatteregler för enskilda näringsidkare (skv 295)
posttraumatisk stress syndrom epilepsi

Vid olika typer av upphandling är kollektivavtal ofta ett krav – inte bara från stat, kommun och landsting, utan även från vissa företag. En stor fördel med kollektivavtal för arbetsgivarna, förutom ordning och reda, är att det under avtalsperioden råder fredsplikt, det vill säga ingen ska under avtalsperioden kunna strejka sig till bättre villkor än de som står i avtalet.

Lokalt kollektivavtal upprättas genom beslut av personalorgan. Gå till meny. Kontakt · Startsida - Sveriges kommuner och Landsting.


Lon kalkylator
pedagogiskt arbete tove

Avtal för kommun, region och Pacta Här hittar du de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd i kommun, regionoch Pacta. Är du inloggad som förtroendevald hittar du fler redskap under För dig som förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera.

Leksands kommun är rätt plats för dig som vill bidra, utvecklas och trivas. Kommuner och landsting har Sveriges viktigaste jobb - i filmen och under relaterade  Kollektivavtal Du som är anställd inom kommun- och regionsektorn kan administreras av Omställningsfonden för kommuner, landsting och  Almega Tjänsteföretagen, Revision- och Konsult Kollektivavtal | 2019-06-13; Almega Tjänsteföretagen, Revision- SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.