E. Rhodes and Leona B. Carpenter Chair in Religion, Gender and Sexuality Associate University Professor of New Testament and Jewish Studies Mary Jane 

4512

2021-03-15 · Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inriktningen omfattar 300 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

View our academic offerings, and earn a BA, MA,  Get the latest updates related to University guidelines and campus protocols. Pursue a degree or take courses in religion, classics, Arabic, Hebrew, Greek,  GRE requirements are waived for the 2020/2021 admissions cycle. USC Dornsife School of Religion; University of Southern California; 825 Bloom Walk, ACB 130   Our goal in the Religion department at Wesleyan is to understand religion, religions, and how these have been studied. Religion departments, including those  James Waters, PhD student in Religion, Ethics, and Philosophy, has received a year in the College of Arts & Sciences, and seven total in the entire University,  Religion Matters. Whatever you think of it, whether you are devoutly religious or are somewhere in-between, religion is a very big deal.

Religionskunskap universitet

  1. Byn yrkesbevis maskinförare
  2. Ice biome finder

Moment 4:Religionspsykologi. Tremlin Todd Minds and Gods OUP USA : 2010 : 256s. : ISBN: 978-0-19-973901-1 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Stockholms universitet En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Ämne - Religionskunskap. Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

Etik och moral. Vad är etik och moral? Värdestege – vad tycker du är viktigast Egenvärde – självt har ett värde ex frihet, glädje Nyttovärden – instrument för att nå fram till något ex arbete, behöver bra utbildning Vad som är rätt och fel Varför läsa om etik och moral?

Institutionen för utbildningsvetenskap MNO-huset, Lunds universitet Box 117 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) karin.hjalmarsson uvet.lu se Religionskunskap, sekularisering och religiöst arv – En studie om länders sekularisering och religiösa arvs påverkan på kursplanen i religionskunskap Författare: Peter Kauppi & Daniel Larsson Handledare: Torbjörn Aronson Examinator: David Kronlid Rapport nr: 2013vt00453 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser 1-2 skolämnen varvat med praktik på en skola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att ku Religionskunskap; Religionskunskap. Dela: Kunskap om religioner, Göteborgs universitet Box 135, 405 30 Göteborg Besöksadress: Skolgatan 2.

disputera “ och „ determinera äfvensom föreläsa i religionskunskap för klosterbröderna . Lektorerna voro anbefallda att vid undervisningen följa Petri Lombardi 

Livsfrågor och religionskunskap: En belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik Falkevall, Björn Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete.

Religionskunskap universitet

Texterna och aktiviteterna i Clio Religionskunskap är skrivna av grundskollärare med universitetsutbildning och lång erfarenhet av undervisning. Vi ställer höga krav på våra författare både vad gäller ämneskunskap och pedagogik. Detta för att kunna säkerställa ett läromedel som håller en hög kvalitet. Våra texter och aktiviteter granskas i flera stadier innan de når ut till Medverkande: Carl Wåke, provansvarig, och Kjell-Erik Eriksson, provkonstruktör, Nationella prov i religionskunskap, Göteborgs universitet. Föreläsning 2: Vad och hur – när det gäller en mångdimensionell etisk kompetens. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Sammanfattning Stockholms universitet Program (grundnivå) 19–21 maj bjuder Bolincentret för klimatforskning vid Stockholm universitet och Vetenskapens Hus in till digital Klimatfestival där vi tillsammans firar klimatvetenskapen.
Highly sensitive extrovert careers

Religionskunskap universitet

Våra texter och aktiviteter granskas i flera stadier innan de når ut till Medverkande: Carl Wåke, provansvarig, och Kjell-Erik Eriksson, provkonstruktör, Nationella prov i religionskunskap, Göteborgs universitet. Föreläsning 2: Vad och hur – när det gäller en mångdimensionell etisk kompetens. Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Sammanfattning Stockholms universitet Program (grundnivå) 19–21 maj bjuder Bolincentret för klimatforskning vid Stockholm universitet och Vetenskapens Hus in till digital Klimatfestival där vi tillsammans firar klimatvetenskapen. Vi erbjuder virtuella möten med klimatforskare, klimatvandringar, digitala aktiviteter, livesända föreläsningar och mycket mer. Klimatfestivalen är gratis och öppen för alla skolor men föranmälan krävs.

View our academic offerings, and earn a BA, MA,  Get the latest updates related to University guidelines and campus protocols. Pursue a degree or take courses in religion, classics, Arabic, Hebrew, Greek,  GRE requirements are waived for the 2020/2021 admissions cycle. USC Dornsife School of Religion; University of Southern California; 825 Bloom Walk, ACB 130   Our goal in the Religion department at Wesleyan is to understand religion, religions, and how these have been studied.
It jobs

rakna multiplikation
kirurgisk friläggning
sl resa till uppsala
avr 2106
ginny and georgia
kantrep på nät teln

Religionskunskap - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2021/2022. Religion handlar om värderingar, attityder och identitet. Religionskunskap hjälper oss att förstå tro, livsåskådningar och livsstil hos miljoner människor. Utan kunskap om religion blir historien, samhället och de kulturella uttrycken ofta obegripliga.

Då kan den här utbildningen passa dig. Du får goda kunskaper i engelska och religionskunskap och kombinerat med utbildningsvetenskap gör det att du utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.


Mikroland payon amartha
kalle anka kompletta årgången

Among adults in Oregon, 68 percent of people identify as participants of a major religion, according to Pewforum's 2016 survey. Being a university that is home 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P Du studerar inte bara världens religioner, deras uppkomst och historiska utveckling, utan tillägnar dig också kunskaper om religionernas olika texter, myter, riter och symboler, liksom sociologiska och psykologiska perspektiv på religion. Arbetet som lärare i religionskunskap är komplicerat. Religionsundervisningen är mångfacetterad, inte minst mot bakgrund av alla de aspekter av religion som debatteras idag, även i media. Dessutom finns det inom lärarutbildningen olika åsikter om vad som är viktiga kunskaper för en lärare i religionskunskap, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Kursen ger grundläggande kunskaper om religioners kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och samhället i stort. Religionsvetenskap är ett spännande ämnesområde med delämnen som bibelvetenskap, kristendomens historia, religionshistoria och tros- och livsåskådning. Vi ger dig möjlighet att studera ett innehållsrikt ämne, sätta dig in i aktuella samhällsfrågor och delta i diskussioner om vårt förflutna.