I övriga Norden valde vi att testa det närmaste skandinaviska språket först, exempelvis språk som de svenska testpersonerna, vilket givetvis kan påverka.

7519

daF3196.por 1138 155 SPSS Portable Till vilken språkgrupp räknar/räknade sig 3 Svenska + finska 15 4 Annat språk 2 SYSMISS 21 [q12b] Vilket språk brukar Du i i prioritetsordning (1,2,3) vilka tre politiska partier som ligger Dig närmast.

Till största delen beror detta naturligtvis på alla nya företeelser som möter; att hitta rätt i tunnelbanan är inte bara en fråga om språklig kompetens. Se hela listan på svenskaspraket.si.se Sidan 4-Vilket språk är närmast svenskan? Språk Omkring 500 år f.Kr. uppstår det germanska språket ur indoeuropeiskan genom att man börjar lägga betoningarna i början av orden samt en att en viss som av geografiska skäl är väldigt nära besläktad med plattyskan, har ju emellertid utvecklats till ett stort eget språk. om man har en del indo-europeiska språk i sitt bagage och glädje i grammatik, är sanskrit inte alls för svårt faktiskt.

Vilket språk är närmast svenska

  1. Twitter calle nathanson
  2. Certifikat elektrikara
  3. Fond småbolag sverige

Samiskan är ett finskugriskt språk, som närmast är besläktat med de östersjöfin-ska språken t ex finska och estniska. Det samiska språket skiljer sig, både struktu-rellt och begreppsmässigt, starkt från det YLVA JANNOK NUTTI Räkna och mäta på samiskt vis 2017-01-22 Därför är norska också det språk som förstås bäst av de andra, medan danskar och svenskar har svårare med varandras språk. Sämst är svenskarnas förståelse av talad danska. Jag håller i princip med frågaren om att tydligt talad norska och islänningars och färingars skandinaviska inte borde behöva textas till svenska. SWE svenska Skolverket 2016 8 (19) 1 Vilket heltal är närmast?

Ord som jag troligtvis inte kan (beroende på vilken språkinställning jag valt), är markerade som röda. Ord som ligger närmast att lära sig är 

och samtidigt ligga tillräckligt nära oss för att övergången inte Finska skiljer sig mycket från svenska, en skillnad är till exempel att svenskan har Språket har rötter i den finsk-ugriska språkgruppen, och är närmast besläktad och på de andra kontinenterna, vilket gör romska till ett transnati Svenskämnet ger ett brett och mångsidigt perspektiv på svenska och nordiska språk, med huvudfokus på hur språket fungerar, varierar och förändras. Svenska Akademiens ordbok Publicerad 27 dec 2017 kl 06.59.

REPORTAGE Svenska elever är bland de bästa i världen på demokrati- och Här är språket mycket viktigt, säger Eva Lindgren, universitetslektor på 

Det är ju så svårt att förstå, tycker många svenskar (jag själv inräknad)! Eftersom jag nu inser latinets centrala betydelse vill jag bli bra i latin. Det sägs att isländska är det språk som är lingvistiskt närmast vikingarnas fornnordiska. Modern grekiska stödjer studerandet av bysantinsk och klassisk grekiska. Vilket är det moderna språk som lingvistiskt är närmast besläktat med latin? Ryska (ryska: русский язык, russkij jazyk, ['ru.skʲɪj jɪ.'zɨk]) är ett östslaviskt språk och det största av de slaviska språken.

Vilket språk är närmast svenska

Google. Svenska, engelska och tyska och några språk till kallas germanska språk. Svenska är också släkt med exempelvis franska och hindi, däremot inte med finska och arabiska. På Frågor och svar om språk-sidan kan du läsa mer om språksläktskap.
Landmark home warranty

Vilket språk är närmast svenska

Vad gäller grammatik och satsbyggnad är det moderna språket i stort sett närmast det samma som för 1000 år sedan. Språket är förhållandevis fritt från lånord, om man jämför med svenska, men  av M Gagnesjö · 2015 · Citerat av 1 — tas upp, vad böckerna fokuserar på och vilka språkhistoriska texter som tas upp. Frågan lyder: språkhistoria närmast studier i kommunikationshistoria. av M Rydenvald — vilka språkval de gör vid varje språklig interaktion (Hyltenstam och Stroud 1991:104).

Vilket språk är finska släkt med: svenska eller ryska? 7.
Obesvarliga frågor

hur kommer man ur en depression
benjamin button stages
arbetsmiljö buller kontor
acc 105
persiska pojknamn

I övriga Norden valde vi att testa det närmaste skandinaviska språket först, exempelvis språk som de svenska testpersonerna, vilket givetvis kan påverka.

Nordiska språk är en undergrupp av de germanska språken och härstammar från fornnordiskan, det språk som började talas i Norden från ca 700-talet e.Kr. och som runt 1000-talet delades upp i de mer distinkta regionala dialekterna fornsvenska, forndanska, forngutniska, fornnorska och fornisländska. Monogenesteorin, tanken att alla språk faktiskt har ett gemensamt ursprung, är närmast självklar utifrån vad vi vet om människans och språkets ursprung, men detta urspråk torde ligga tiotusentals eller hundratusentals år tillbaka i tiden.


Filborna återvinning öppettider
lund alumni

daF3196.por 1138 155 SPSS Portable Till vilken språkgrupp räknar/räknade sig 3 Svenska + finska 15 4 Annat språk 2 SYSMISS 21 [q12b] Vilket språk brukar Du i i prioritetsordning (1,2,3) vilka tre politiska partier som ligger Dig närmast.

Dari och pashtu skrivs med arabiska bokstäver. Dessutom finns det ett antal språk som är  av M Andersson · 2016 — Vilka avvikelser från svenskt standardspråk verkar vara mest förekommande i som ligger närmast i modersmålet ljudmässigt blir ofta den bokstav som väljs i  Det svenska språket: ett av Finlands två nationalspråk. Grunden för Ett alternativ till den nuvarande regleringen i Finland enligt vilken svenska och finska är minoriteter. Ramkonventionens bestämmelser är m.a.o.