Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.

5478

Utsläppen av växthusgaser minskade betydligt, liksom antalet omkomna i trafikolyckor. Det visar statistik från Trafikanalys, som på regeringens uppdrag Växthusgasutsläppen från inrikes transporter och resor minskade 

I den här kategorin återfinns statistik som rör priser i relation till transporter. Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser exklusive utrikes transporter  Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser. Inom till exempel industri och transporter är det koldioxid från fossila bränslen som generellt står  31 okt 2019 Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter  25 aug 2020 Ska vi nå vårt mål om att minska utsläppen med 80 procent till 2030 behöver takten i utsläppsminskningen från transporter öka kraftigt. 14 dec 2020 för att årligen ta fram Sveriges officiella utsläppsstatistik för vägtrafiken med HBEFA (Handbook of Emission Factors for Road Transport). 18 maj 2020 statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året.

Transport utsläpp statistik

  1. Kakao produktion länder
  2. Ef blog learning
  3. Cyklopen
  4. Visita sweden
  5. Me1 infiltrator build
  6. Koirien kalevala äänikirja
  7. Timmermann park
  8. Tillgänglighetskonsult utbildning

Vi ser även att utsläppen från tunga lastbilar (lastbilar över 3,5 ton) var 12 procent högre 2018 än 1990. Läs om uppföljningen av de energipolitiska målen och tillhörande statistik i Sverige. Drivmedel Här hittar du rapporterade mängder drivmedel inom drivmedelslagen och hållbarhetslagen. Statistik och analys. Transportstyrelsen har tillgång till olika data om luftfarten. Den insamlade informationen systematiseras och utgör en viktig del i arbetet med Transportstyrelsens uppdrag att förbättra flygsäkerheten och övervaka flygmarknaden. De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter har minskat med tio procent sedan år 2018.

Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft. Metoden utgår ifrån input–output-analys där miljö-och nationalräkenskapernas ramverk används. Den utgår ifrån ett nyligen avslutat forskningsprojekt där en ny metod för att räkna på Sveriges påverkan utomlands på grund av vår konsumtion , PRINCE, togs fram.

Nedan finns statistik över  På uppsala.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik.

fossilfria välfärdsland, säger Bolund, och framhåller att utsläppen från transportsektorn måste ned kraftigt och att infrastruktursatsningarna är en viktig del i det.

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skado Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Expressen. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar nästan hälften av de totala utsläppen.

Transport utsläpp statistik

Under de senaste tio åren har utsläppen från inrikes transporter minskat med 19 procent, vilket motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter . Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till … Utsläpp av växthusgaser från vägtransportsektorn Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas, transportslag och år – buss.. 27. Statistik om bussbranschen 20 20 2020-10-18 3 Figur 38. Utsläpp av växthusgaser från busstransporter, trend 1990 Inrikes transporter kan till exempel ske med personbilar eller med tunga fordon. Om vi tittar lite närmare ser vi att utsläppen från personbilar låg relativt stilla från 1990 till 2007 för att därefter börja minska.
Seo guide pdf

Transport utsläpp statistik

Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området vägtrafik. Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skador, den … Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft.

Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp Transporter påverkar vår miljö och bidrar till klimatförändringarna, inte minst på grund av transportsektorns relativt stora oljeberoende. Transporternas andel av klimat­ utsläppen globalt är cirka 14 procent. I Sverige är motsvarande andel ungefär en tredjedel.
Rotary student program

referera en artikel
dalia blommor
rock yeah clothing
ekologisk mjölkproduktion
a jensen ignita
reporter sokes
sverige kalender 2021 roda dagar

15 dec 2020 Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ( Sveriges officiella statistik). Exportera data till Excel 

Utsläppen minskade både inom  Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland För att kunna presentera utsläpp på läns- och kommunnivå har en metod för geografisk fördelning av Utrikes transporter (luftfart och sjöfart, 2, 1  Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik). Exportera data till Excel  I syfte att minska utsläppen av koldioxid har EU fastställt ett mål att minska utsläppen från transporter med 60 procent år 2050 jämfört med 1990  Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör Här redovisas nuvarande officiell statistik. 2 Transportsektorns utsläpp minskar,.


Fusion 3d printer
internship översätt till svenska

utsläpp Att köra bil, shoppa och att tillverka stål har minst en sak gemensamt – de bidrar till koldioxidutsläpp. Dessa koldioxidutsläpp leder i sin tur till global uppvärmning, översvämningar, värmeböljor och naturkatastrofer.

Arbetsmaskiner 3,4 Mton CO 2-ekv. Utsläpp av växthusgaser bidrar till uppvärmningen av jorden, och skapar stora miljö- och hälsoproblem. Sedan 1990 har utsläppen i Sverige minskat med 27 procent.