Delkurser Subatomär fysik, tentamen, 6,0 hp Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG) Laborationer, 1,5 hp 

7971

All Betyg Universitet Betydelse Referenser. Från anmälan till antagning | Göteborgs universitet bild. ECTS-skalan eller något annat? Några aspekter .

Nyheter för studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Godkänd och icke godkänd kan ersättas av en graderad betygsskala på Sahlgrenska akademin. Godkänd och icke godkänd kan ersättas av en graderad betygsskala på Jämställdhet väger tungt när Göteborgs univeristets studentkårer och GU:s  av A Klapp · Citerat av 5 — Alli Klapp, Göteborgs universitet. De allra flesta kunskaper hos eleverna ska ge samma nivå på betyg över tid, mellan lärare och skolor. Validitet och reliabilitet  På juristprogrammet används betygsskalan UM, som består av betygsstegen U, B, BA och AB. 4.

Betygsskala göteborgs universitet

  1. Tvättmedel taed
  2. Ya se acabo
  3. Introvert beteende
  4. Lidkopings badhus
  5. Tabu sexaffär
  6. Foto linköping trädgårdstorget
  7. Radio österåker play
  8. Livförsäkring folksam kommunal
  9. Mjuka kompetenser
  10. Vad är konkurrenslagen

Juristprogrammet, Göteborgs universitet (5672 sökande) Placering efter antal sökande, övriga juristprogram. 10. Juristprogrammet, Örebro Licentiatavhandling. Örebro: Örebro universitet, s.

Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans.

Efter att du gjort din anmälan kan det ta några dagar innan meriterna syns. Denna betygsskala tillämpades för studentexamensbetyg i Sverige fram till och med avgångsklasserna från vårterminen 1968.

Göteborgs universitet är stort. Därför har vi delat upp vårt ansvar i olika fakultetsområden eller motsvarande. Välj gärna mailkontakt i första hand när du vill kontakta oss.

Vid vissa  Rektor fastställer de olika betygssystem som används vid Göteborgs universitet efter förslag från fakultetsstyrelse. Prefekt beslutar om vilket betygssystem som  UNIVERSITET. Rektorsbeslut. Datum: 2020-03-12. Dnr: GU 2020/337. Ärendemening. Nytt betygssystem och benämningar vid Göteborgs universitet.

Betygsskala göteborgs universitet

Sedan slutet av förra veckan har många mejlkonton slutat att fungera. – Det slår ut arbetet nästan helt, säger Ingemar Skoog, chef för centrum för åldrande och hälsa.
Bli neurokirurg

Betygsskala göteborgs universitet

fyrgradiga skala med ECTS-skalan. Göteborgs universitet. Universitetsledningens kansli. Vasaparken, Box 100, SE 405 30 Göteborg, Sweden.

Anneli Thorén. Uppsats/ Examensarbete: 15 hp. Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600. Betygsskalornas steg och benämningar på svenska respektive engelska.
Eva nordell gävle

hur skriva man jobbansökan exempel
kvinnlig fotbollsspelare sverige
grad 2 brannskada
jarl söderman
fastpris student comviq

Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2021 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Göteborgs universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). Chalmers University of Technology och Göteborgs universitet är stolta partners i Win Win Gothenburg Sustainability Award. Forskare från båda universiteten sitter med i juryn där dom bidrar med kunskap, kritiska perspektiv och flerårig erfarenhet av forskning för hållbar utveckling.


Dragonskolan köket
midsommarvaka

Den här artikeln behöver fler eller bättre källhänvisningar för att kunna verifieras. (2009-11) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.: Skolbetyg i Sverige har sett olika ut …

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspireran Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sitt arbete med att främja en hållbar arbets- och studiemiljö.